Zolmi Polityka Prywatności

"Poniżej znajduje się polskie tłumaczenie naszych Warunków. Oryginalne Warunki można znaleźć tutaj: https://zolmi.com/terms-of-service

Niniejsza Polityka prywatności (""Polityka"") wyjaśnia sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa danych osobowych przez Umov Sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w Polsce pod numerem 385824889, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31/220, 00-511 Warszawa, działającą pod marką Belliata i Zolmi, oraz wszystkich jej wyznaczonych przedstawicieli, pracowników i spółki zależne (""Belliata"" od ""Zolmi"" lub ""my"").

Państwa prywatność jest dla nas ważna, a naszą polityką jest poszanowanie Państwa prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zbierać podczas korzystania z naszych stron internetowych.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze praktyki dotyczące informacji, które zbieramy poprzez:

 • naszą aplikację mobilną skierowaną do konsumentów (""Belliata App""),
 • nasze oprogramowanie do zarządzania biznesem online (""Usługa programowa"" lub ""Zolmi""),
 • nasze strony w mediach społecznościowych,
 • wiadomości e-mail w formacie HTML, które wysyłamy do użytkownika, zawierające link do niniejszej Polityki Prywatności,
 • oraz wszelkie inne produkty i usługi Belliata i Zolmi oferowane za pośrednictwem innych miejsc, stron internetowych i aplikacji mobilnych, które kierują Cię do niniejszej Polityki Prywatności - zbiorczo ""Usługi Belliata"", ""Usługi Zolmi"", ""Platforma"" lub ""Nasze Usługi"".

Uzyskując dostęp lub korzystając z Naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na praktyki dotyczące danych opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

1. Terminy zdefiniowane

Terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności będą miały znaczenie zgodne z poniższą tabelą:

Podmiot Stowarzyszony oznacza w odniesieniu do Belliata lub Zolmi każdy podmiot, który od czasu do czasu bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą z Belliata lub Zolmi;

Aplikacje oznaczają aplikacje Belliata i Zolmi dostępne w Google Play Store lub Apple App Store;

Użytkownik końcowy oznacza każdą osobę, która wchodzi w interakcję z Naszymi Usługami, w tym użytkowników naszych aplikacji mobilnych, takich jak Belliata App, Zolmi App, oraz osoby, które rezerwują terminy, kupują usługi i w inny sposób wchodzą w interakcję z naszymi Abonentami za pośrednictwem Naszych Usług;

Abonent oznacza każdą firmę lub podmiot, który subskrybuje (lub w inny sposób uzyskuje dostęp lub korzysta) z naszej Usługi oprogramowania i wykorzystuje ją do dokonywania rezerwacji i angażowania się w kontakty z klientami
Polityka Prywatności oznacza niniejszą Politykę Prywatności, która może być zmieniana od czasu do czasu; Usługi oznaczają wszelkie usługi, które świadczymy na rzecz Partnerów lub osób fizycznych za pośrednictwem naszych Aplikacji i Witryn;

Witryny oznaczają strony internetowe z nazwami Zolmi i Belliata, w tym wszystkie podkatalogi, subdomeny i ich strony mobilne.

2. Dla kogo przeznaczona jest niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności będzie miała zastosowanie do Ciebie, jeśli jesteś jednym z poniższych:

 • A. Abonentem na naszej Platformie;
 • B. Użytkownikiem końcowym; lub
 • C. odwiedzającym którąkolwiek z naszych stron internetowych.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Usług lub którejkolwiek z naszych Witryn, użytkownik zgadza się na warunki niniejszej Polityki Prywatności. Powiadomimy użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio za pośrednictwem naszych Aplikacji i Witryn, jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Jakie informacje zbieramy?

Aby lepiej świadczyć użytkownikowi Nasze usługi, możemy gromadzić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, które mogą obejmować informacje kontaktowe osób trzecich w nagłych wypadkach),
 • Dane osobowe (np. data urodzenia, wykształcenie, narodowość),
 • Dane finansowe i transakcyjne (np. historia zakupów, informacje o koncie, informacje o wysyłce i rozliczeniach itp,)
 • inne dane związane z naszymi usługami (np. zapytania klientów, statystyki itp.), oraz
 • dane dotyczące lokalizacji za zgodą użytkownika (np. dane geolokalizacyjne przesyłane za pośrednictwem urządzenia mobilnego).
 • Informacje o Twoich wizytach na Platformie i korzystaniu z niej, takie jak informacje o urządzeniu i przeglądarce, z której korzystasz, Twój adres IP i lokalizacja, Twój identyfikator dla reklamodawców (IDFA), data i godzina wizyty, czas trwania wizyty, źródło odesłania i ścieżki nawigacji strony internetowej, z której korzystasz oraz Twoje interakcje na Platformie, w tym salony i zabiegi, którymi jesteś zainteresowany. Należy pamiętać, że możemy powiązać te informacje z Twoim kontem Belliata lub Zolmi. Więcej szczegółów na temat celów, dla których zbieramy i wykorzystujemy te informacje, można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie w niniejszej Polityce Prywatności.

4. W jaki sposób zbieramy informacje?

4.1 Nasze usługi

Zbieramy informacje o użytkowniku za każdym razem, gdy korzysta on z Usług Belliata lub Zolmi, np.

 • Jeśli jesteś klientem Subskrybenta lub po prostu użytkownikiem Belliata App lub Zolmi App. W takim przypadku, kiedy tworzysz konto w Belliata App lub Zolmi App, możemy poprosić Cię o Dane Osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy, identyfikator konta w mediach społecznościowych oraz Inne Informacje, które możesz podać w ramach swojego konta.
 • Jeśli jesteś Abonentem, podczas rejestracji w usłudze oprogramowania prosimy o podanie nazwy firmy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, informacji o karcie kredytowej, numeru identyfikacji podatkowej oraz innych informacji o Twojej firmie, jak również nazwisk i adresów e-mail osób upoważnionych do korzystania z Twojego konta. Zbieramy również dane osobowe klientów, które dostarczają oni do Naszych Usług, gdy inicjują transakcję lub w inny sposób wchodzą z Tobą w interakcję, np. w celu zarezerwowania terminu lub dokonania zakupu.
 • Zbieramy informacje o użytkowniku podczas interakcji z Naszymi usługami, np. jeśli użytkownik inicjuje transakcję za pośrednictwem Naszych usług, taką jak zakup, możemy zbierać informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, informacje o karcie kredytowej, a także wszelkie inne informacje podane przez użytkownika w celu przetworzenia transakcji. Informacje te mogą być udostępniane stronom trzecim w tych samych celach. Szyfrujemy numery kart kredytowych przy użyciu technologii zgodnej z branżowymi standardami. Możemy również zbierać inne Dane Osobowe na żądanie Abonenta, z którym dokonujesz transakcji lub za jego pośrednictwem. Możemy również przechowywać informacje, że komputer lub urządzenie mobilne dostarcza nam w związku z korzystaniem z naszych usług, takich jak adres IP, system operacyjny, identyfikator urządzenia i typ urządzenia.
 • Możemy gromadzić informacje o osobach trzecich i wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu, w jakim zostały dostarczone.

Zewnętrzni dostawcy usług w naszym imieniu oraz my sami zbieramy informacje o lokalizacji użytkownika podczas korzystania z naszych usług lub uzyskiwania do nich dostępu. Stopień dokładności danych dotyczących lokalizacji różni się w zależności od źródła takich informacji. Źródła te obejmują:

 • Dane z urządzenia użytkownika poprzez aktywowane przez niego ustawienia;
 • Inne źródła lokalizacji;
 • Adres IP.

Gromadzimy i wykorzystujemy te dane związane z lokalizacją, aby:

 • Dostarczania Ci usług, które zakupiłeś lub o które prosiłeś
 • Dostarczania treści, które są odpowiednie dla użytkownika w oparciu o jego lokalizację
 • Dostarczania treści marketingowych lub reklamowych, które są dla Ciebie odpowiednie w oparciu o Twoją lokalizację
 • Ochrony przed nadużyciami lub niewłaściwym korzystaniem z usług lub konta użytkownika
 • ulepszać naszą stronę i usługi.

Użytkownik może wyłączyć gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących jego lokalizacji poprzez ustawienia przeglądarki, systemu operacyjnego lub urządzenia. Zgoda dotycząca danych o lokalizacji może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez zmianę tych ustawień.

4.2 Inne źródła

Oprócz informacji, które zbieramy od użytkownika za pośrednictwem Naszych Usług, możemy otrzymywać informacje o użytkowniku z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, strategiczni i wspólni partnerzy marketingowi, strony i platformy mediów społecznościowych, osoby, z którymi użytkownik jest zaprzyjaźniony lub w inny sposób połączony na platformach mediów społecznościowych, a także od innych stron trzecich. np. załóżmy, że użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto w mediach społecznościowych z kontem Belliata lub Zolmi Apps. W takim przypadku, pewne informacje z Twojego konta w mediach społecznościowych mogą być nam udostępnione, w tym informacje, które są częścią Twojego profilu lub profili Twoich znajomych. Możemy również zbierać inne Dane Osobowe za pośrednictwem Naszych Usług na polecenie naszych subskrybentów.

Musimy zbierać Dane Osobowe, aby zapewnić żądaną Naszą Usługę dla Ciebie. Jeśli użytkownik nie dostarczy lub nie umożliwi nam zebrania niezbędnych informacji, możemy nie świadczyć Naszych usług. Przypuśćmy, że użytkownik ujawni jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innych osób naszym usługodawcom związanym z Naszymi Usługami lub nam. W takim przypadku użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i zezwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

5. Pliki cookie, znaczniki pikselowe i inne sygnalizatory WWW

Plik cookie to mały plik zawierający litery i cyfry, który zapisujemy w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika, jeśli wyrazi on na to zgodę. Znaczniki pikselowe i sygnalizatory WWW to niewielkie obrazy graficzne umieszczane na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail, które pozwalają nam ustalić, czy użytkownik wykonał określone działania. Gdy użytkownik wchodzi na te strony lub otwiera wiadomości e-mail, znaczniki pikselowe i sygnalizatory sieciowe informują naszych usługodawców lub nas o tym działaniu. Narzędzia te pozwalają nam mierzyć reakcje na naszą komunikację oraz ulepszać nasze strony internetowe i promocje.

Używamy następujących rodzajów plików cookie:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie: wymagane do działania naszych Stron internetowych. Obejmują one np. pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do zabezpieczonych obszarów naszych Witryn.
 • Analityczne/wydajne pliki cookie: umożliwiają nam rozpoznawanie i liczenie liczby odwiedzających oraz sprawdzanie, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszych Witrynach. Pomaga nam to udoskonalać ich działanie, np. poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają. Używamy ich, aby zapamiętać kim jesteś i śledzić Twoje preferencje. Możemy również zbierać informacje o stronie internetowej, którą odwiedzali Państwo przed wejściem na jedną z naszych stron oraz o stronie internetowej, którą odwiedzają Państwo po opuszczeniu naszej strony, jeśli informacje te są nam dostarczane przez Państwa przeglądarkę.
 • Pliki cookie służące do targetowania i remarketingu pochodzące z sieci reklamowych innych firm. Współpracujemy z zewnętrznymi firmami reklamowymi w celu umieszczania reklam w naszym imieniu na innych stronach internetowych oraz wykonywania funkcji śledzenia i raportowania dla naszej platformy i naszych reklam. Te strony trzecie mogą umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu, które automatycznie zbierają informacje o Twojej wizycie na jednej z naszych stron internetowych, Twoim adresie IP, Twoim dostawcy usług internetowych i używanej przeglądarce. Zebrane informacje mogą być wykorzystane, między innymi, do dostarczania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika oraz do lepszego zrozumienia wzorców użytkowania i odwiedzin naszej platformy i Witryn. Więcej informacji na temat tego rodzaju remarketingu można uzyskać poniżej.

Pliki cookie remarketingu

Użytkownik może zauważyć, że czasami, po odwiedzeniu witryny internetowej, widzi zwiększoną liczbę reklam z odwiedzonej witryny. Dzieje się tak, ponieważ odwiedzana witryna umieściła plik cookie w przeglądarce użytkownika. Korzystając z tego pliku cookie i narzędzi analityki internetowej, właściciel strony internetowej będzie mógł pokazać Ci reklamy na stronach internetowych osób trzecich, które jego zdaniem mogą Cię zainteresować. Ten plik cookie nie daje dostępu do Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, ale może być w stanie zidentyfikować Cię na podstawie innych danych.

Google Analytics

Nasze strony internetowe wykorzystują Google Analytics do wyświetlania odpowiednich reklam użytkownikom, którzy odwiedzili nas wcześniej podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwia nam to dostosowanie naszych działań marketingowych do Państwa potrzeb i wyświetlanie tylko tych reklam, które są dla Państwa istotne. Możesz zobaczyć Belliata, Zolmi lub jednego z naszych Partnerów na stronach wyników wyszukiwania (przy użyciu Google Adwords), na YouTube, w reklamach banerowych na Gmailu i innych usługach prowadzonych przez Google.

Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności i polityką prywatności Google.

Jeśli nie chcesz oglądać reklam, możesz:

 • zrezygnować z używania plików cookie przez Google poprzez Ustawienia reklam Google.
 • odmówić korzystania z plików cookie, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out.

Remarketing na Facebooku

Korzystamy również z podobnej technologii reklamy ukierunkowanej, aby zapewnić, że na stronach Facebooka wyświetlamy ludziom tylko te reklamy, które są dla nich istotne. Aby to umożliwić, umieszczamy na naszych stronach internetowych fragment kodu zwany Pikselem Facebooka. Zebrane informacje, np. jakie strony Państwo odwiedzili, z jakiego urządzenia Państwo korzystali i jakie działania Państwo podjęli, będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności, jak również z polityką prywatności Facebooka. Piksel Facebooka działa tylko przez sześćdziesiąt (60) dni. Korzystając z Piksela Facebooka, możemy również kierować do Ciebie reklamy poprzez Instagram, który jest własnością Facebooka. Możesz ustawić preferencje dotyczące sposobu reklamowania się przez Facebook, korzystając z preferencji reklam na Facebooku.

Rezygnacja z plików cookie

Możesz odmówić akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookie, modyfikując ustawienia w przeglądarce. Wskazówki, jak to zrobić, można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org. Jeśli jednak użytkownik zablokuje ściśle niezbędne pliki cookie, może nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych części naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z plików cookie remarketingu, powinien odwiedzić stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

6. W jaki sposób mogą być wykorzystywane dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach biznesowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika głównie w następujących okolicznościach:

W celu zapewnienia funkcjonalności Naszych Usług i związanego z nimi wsparcia.

 • Aby utworzyć konta i zarządzać nimi, realizować i rejestrować transakcje oraz zapewnić użytkownikowi powiązaną pomoc (np. pomoc techniczną, odpowiadać na zapytania dotyczące Danych osobowych itp.)
 • Wysyłanie Państwu informacji administracyjnych, np. informacji dotyczących usług świadczonych przez Chartis oraz zmian w warunkach i zasadach Chartis.

Zaangażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi stosunkami umownymi z Państwem, za Państwa zgodą i/lub w celu spełnienia obowiązku prawnego.

Aby zapewnić Państwu materiały marketingowe i promocyjne oraz możliwości, a także ułatwić dzielenie się nimi w serwisach społecznościowych.

 • Aby wysyłać Ci komunikację marketingową i oferować inne materiały, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, np. aby wysyłać Ci biuletyny lub inne komunikaty bezpośrednie.
 • Udostępnianie informacji innym podmiotom zajmującym się marketingiem (i ich dostawcom usług), aby umożliwić im wysyłanie użytkownikowi informacji marketingowych zgodnie z jego wyborem.
 • Aby umożliwić Państwu udział w loteriach, konkursach lub podobnych promocjach.
 • W celu ułatwienia funkcji udostępniania na portalach społecznościowych, jeśli użytkownik zdecyduje się to zrobić.

Zaangażujemy się w te działania za Państwa zgodą, w celu zarządzania naszymi stosunkami umownymi z Państwem lub gdy będziemy mieć uzasadniony interes.

Do raportowania i tworzenia trendów.

 • Aby lepiej zrozumieć Ciebie i innych naszych użytkowników, dzięki czemu możemy dostosować i spersonalizować naszą ofertę.
 • Do tworzenia trendów i statystyk oraz do ulepszania naszych produktów i usług.

Zaangażujemy się w te działania, ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

Aby zrealizować nasze cele biznesowe.

 • W celu przeprowadzania audytów, aby sprawdzić, czy nasze wewnętrzne procesy funkcjonują zgodnie z przeznaczeniem i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi.
 • Dla celów monitorowania oszustw i bezpieczeństwa, np. w celu wykrywania i zapobiegania atakom cybernetycznym lub próbom kradzieży tożsamości.
 • w celu reagowania na obowiązki prawne, takie jak żądania władz publicznych i rządowych.

Firma angażuje się w te działania w celu spełnienia obowiązku prawnego lub z uwagi na swój uzasadniony interes.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa Dane Osobowe w oparciu o Państwa zgodę, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

7. W jaki sposób Dane Osobowe mogą zostać ujawnione

Możemy ujawnić Państwa Dane Osobowe:

 • Naszym podmiotom stowarzyszonym dla celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Jesteśmy stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi Danymi osobowymi.
 • Naszym partnerom strategicznym i zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi takie jak hosting strony internetowej, analiza danych, usługi przetwarzania płatności, realizacja zamówień, dostarczanie technologii informacyjnej i związanej z nią infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, przetwarzanie kart kredytowych, audyt i inne podobne usługi.
 • Do naszych Abonentów, jeśli jesteś Użytkownikiem Końcowym i korzystasz z Naszych Usług w celu interakcji z tym Abonentem. Prosimy o kontakt z Abonentem, z którym współdziałasz bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności tego Abonenta.
 • Do osób trzecich, aby umożliwić im (lub ich własnych klientów), aby wysłać Ci komunikację marketingową, zgodnie z Twoimi wyborami.
 • Do osób trzecich sponsorujących loterie, konkursy i podobne promocje, zgodnie z Twoimi wyborami.
 • Użytkownikowi, poprzez fora dyskusyjne, czat, strony profilowe i blogi oraz inne usługi, w których Użytkownik może zamieszczać informacje i materiały, w tym opisane w poniższych sekcjach zatytułowanych ""Referencje, oceny i recenzje"" i ""Forum publiczne"".
 • Państwa znajomym powiązanym z Państwa kontem w mediach społecznościowych, innym użytkownikom witryny, a także dostawcy Państwa konta w mediach społecznościowych, w związku z Państwa aktywnością w zakresie udostępniania społecznościowego, np. jeśli połączą Państwo swoje konto na Facebooku z kontem Belliata lub Zolmi App lub naszymi stronami w mediach społecznościowych.
 • Partnerom biznesowym w kontekście transakcji korporacyjnych. Jeśli Belliata lub Zolmi jest zaangażowana w sprzedaż lub transakcję biznesową (np. fuzję lub przejęcie), zachowamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu Państwa Danych Osobowych stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, transferu lub innego rozdysponowania całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem). Takie strony trzecie mogą obejmować np. podmiot nabywający lub przejmujący oraz jego doradców.

Należy pamiętać, że możemy wykorzystywać i ujawniać Inne Informacje w dowolnym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których jesteśmy zobowiązani do innego postępowania na mocy obowiązującego prawa. Jeżeli na mocy obowiązującego prawa jesteśmy zobowiązani do traktowania Innych Informacji jako Danych Osobowych, wówczas możemy wykorzystywać je dla wszystkich celów, dla których wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe. W niektórych przypadkach możemy łączyć Inne Informacje z Danymi Osobowymi. W przypadku połączenia Innych Informacji z Danymi Osobowymi, będziemy traktować połączone informacje jako Dane Osobowe.

8. Zabezpieczanie Danych Osobowych

Przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Tak więc, chociaż podejmujemy uzasadnione kroki, aby pomóc chronić dane osobowe, starając się zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie i zniszczeniu, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszej Platformy. Wszelkie przesyłanie danych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa Danych Osobowych będziemy stosować ścisłe procedury i funkcje bezpieczeństwa w odniesieniu do tych danych.

Gdy informacje dotyczące konta karty kredytowej lub debetowej użytkownika są przesyłane na nasze Strony lub za ich pośrednictwem, będą chronione za pomocą technologii szyfrowania, takiej jak Secure Sockets Layer (SSL). Nie przechowujemy informacji o koncie karty kredytowej lub debetowej użytkownika i nie sprawujemy bezpośredniej kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności za informacje o koncie karty kredytowej lub debetowej użytkownika. Nasze umowy z osobami trzecimi, które otrzymują informacje o koncie karty kredytowej lub debetowej użytkownika, wymagają od nich zachowania bezpieczeństwa i poufności.

Mimo to nie możemy zagwarantować, że transmisja danych dotyczących konta karty kredytowej lub debetowej bądź danych osobowych będzie zawsze bezpieczna, ani że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać środków bezpieczeństwa stosowanych przez nas lub naszych zewnętrznych dostawców usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie Twoich informacji w wyniku błędów w transmisji, nieautoryzowanego dostępu stron trzecich lub innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą. Użytkownik odgrywa ważną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa swoich danych osobowych. Nie należy udostępniać nikomu swojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zabezpieczających konto Belliata lub Zolmi. Jeśli otrzymamy instrukcje z użyciem Twojej nazwy użytkownika i hasła, uznamy, że autoryzowałeś te instrukcje.

9. Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

Masz pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 1. Masz prawo do poznania i zażądania informacji o kategoriach i konkretnych danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także o kategoriach źródeł, z których takie informacje są zbierane, celu zbierania takich informacji oraz kategoriach stron trzecich, którym udostępniamy takie informacje. Użytkownik ma również prawo wiedzieć, czy ujawniliśmy jego dane osobowe dla celów biznesowych.
 2. Użytkownik ma prawo do aktualizacji swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo zażądać przenośnej kopii swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków dozwolonych na mocy obowiązującego prawa.
 5. Użytkownik ma prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym z powodu korzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tych praw, nie będziemy naliczać innych cen ani świadczyć innej jakości usług, chyba że różnice te będą związane z wartością dostarczoną nam przez Twoje dane.

Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami zgodnie z punktem 11 poniżej. Jeśli jesteś konsumentem zgodnie z California Consumer Privacy Act (""CCPA"") i chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem upoważnionego agenta, upoważniony agent może złożyć wniosek w Twoim imieniu wraz z podpisanym przez Ciebie zawiadomieniem poświadczającym, że agent jest upoważniony do działania w Twoim imieniu. Możemy podjąć uzasadnione kroki w celu weryfikacji Państwa tożsamości, w tym między innymi weryfikacji Państwa adresu e-mail, przed udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądania.

Deklarujemy dostarczenie Państwu informacji wymaganych na mocy punktu 1 powyżej bezpłatnie, pocztą elektroniczną, w ciągu 45 dni od otrzymania wniosku, w formacie przenośnym oraz, w zakresie technicznie możliwym, w formacie łatwym do wykorzystania. Nie będziemy jednak zobowiązani do przekazywania Państwu danych osobowych częściej niż dwa razy w okresie 12 miesięcy.

Oprócz powyższych praw, użytkownik może aktualizować lub usuwać informacje dotyczące konta finansowego. Możesz również dezaktywować swoje konto Belliata lub Zolmi.

10. Wybór i zmiany informacji

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach. Jeśli zrezygnujesz, możemy nadal wysyłać Ci niepromocyjne e-maile, takie jak e-maile dotyczące Twojego konta Belliata lub Zolmi lub naszych bieżących relacji biznesowych. Możesz również wysłać prośby dotyczące preferencji kontaktowych lub zmian w swoich danych, w tym prośby o rezygnację z udostępniania danych osobowych osobom trzecim, na nasze dane kontaktowe poniżej.

 1. Wybór plików cookie. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, możesz zazwyczaj wybrać ustawienie przeglądarki, aby usunąć pliki cookie i odrzucić pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi na naszych Stronach.
 2. Wybór lokalizacji aplikacji. Większość urządzeń mobilnych pozwala na wyłączenie usług lokalizacji. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, można uzyskać od operatora sieci komórkowej lub producenta urządzenia. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć usługi lokalizacyjne, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych Stron.

11. Prawa prywatności w Kalifornii i innych krajach

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii (zgodnie z sekcją 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego)

Mieszkaniec Kalifornii, który udostępnił dane osobowe firmie, z którą nawiązał stosunki biznesowe dla celów osobistych, rodzinnych lub domowych (""klient kalifornijski"") może raz w roku zażądać informacji o tym, czy udostępniliśmy jego/jej dane osobowe jakimkolwiek osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego osób trzecich, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Ogólnie rzecz biorąc, również z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, jeżeli firma dokonała takiego ujawnienia danych osobowych, po otrzymaniu wniosku od Klienta z Kalifornii, firma jest zobowiązana do dostarczenia listy wszystkich osób trzecich, którym ujawniła dane osobowe w poprzednim roku kalendarzowym, a także listy kategorii danych osobowych, które zostały ujawnione. Aby złożyć taki wniosek, należy skontaktować się z nami zgodnie z częścią VII powyżej i podać szczegółowy opis konkretnej treści lub informacji. Na odpowiedź należy przeznaczyć 30 dni.

Jeden z wyjątków pozwala nam zapewnić klientom z Kalifornii bezkosztowy sposób rezygnacji z tych ujawnień zamiast dostarczania takiej listy. Każdy klient może zażądać rezygnacji z tych ujawnień, kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej. Klienci z Kalifornii mogą również poprosić o dalsze informacje na temat naszej zgodności z tym prawem, kontaktując się z nami na nasz adres podany powyżej.

Jeśli zamieszkujesz w Kanadzie, możesz mieć prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat oraz pisemnej informacji o naszych zasadach i praktykach w odniesieniu do przekazywania Twoich danych osobowych Sprzedawcom spoza Kanady.

12. Prywatność dzieci

Nasze Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i nie posiadamy faktycznej wiedzy na temat sprzedaży informacji o osobach nieletnich poniżej 16 roku życia.

Korzystając z naszych Usług, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej osiemnaście lat i rozumie, że musi mieć co najmniej osiemnaście lat, aby móc utworzyć konto i korzystać z naszych Usług.

13. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować lub zmieniać Politykę Prywatności. Zgadzasz się okresowo przeglądać Politykę Prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w naszej Polityce Prywatności, zmienimy datę ""Ostatniej aktualizacji"" powyżej. Masz swobodę decyzji, czy chcesz zaakceptować zmodyfikowaną wersję Polityki Prywatności. Zaakceptowanie Polityki Prywatności w zmodyfikowanej wersji jest niezbędne do dalszego korzystania z naszych Witryn. Jeśli nie akceptują jej Państwo, jedynym środkiem odwoławczym jest zaprzestanie korzystania z naszych Witryn.

14. Kontaktowanie się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dataprivacy@belliata.com lub pocztą tradycyjną pod adresem:

ATTN: Kwestie związane z polityką prywatności

Umov Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31/220

00-511 Warszawa, Polska

W przypadku pytań dotyczących dostępu, zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową lub skontaktować się z naszym zespołem wsparcia.