Regulamin Zolmi

 

Poniżej znajduje się polskie tłumaczenie naszego Regulaminu. Oryginalny Regulamin można znaleźć tutaj: https://zolmi.com/terms-of-service 


Niniejsze warunki określają zasady i regulacje dotyczące korzystania z witryny Zolmi Salon Software.

Poprzez dostęp do tej strony zakładamy, że akceptujesz te zasady i warunki w całości. Nie kontynuuj korzystania z witryny Zolmi Salon Software, jeśli nie akceptujesz wszystkich zasad i warunków określonych na tej stronie.
Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenie o ochronie prywatności i Zrzeczenie się odpowiedzialności i wszelkich umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby wchodzącej na tę stronę internetową i akceptującej warunki Spółki. "Firma", "Nas", "My", "Nasze" i "Nas", odnosi się do naszej Firmy. "Strona", "Strony" lub "My", odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas, lub albo do Klienta, albo do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy też w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług/produktów Firmy, zgodnie i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa polskiego. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Cookies

Korzystamy z plików cookies. Korzystając z witryny Zolmi Salon Software wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności Zolmi Salon Software.

Większość współczesnych interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla osób odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / partnerów reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie stwierdzono inaczej, Zolmi Salon Software i / lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej dla wszystkich materiałów na Zolmi Salon Software Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może przeglądać i/lub drukować strony z https://zolmi.com dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno:

Ponownie publikować materiałów z https://zolmi.com
Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z https://zolmi.com.
Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z https://zolmi.com.
Redystrybuować treści z Zolmi Salon Software (chyba, że zawartość jest specjalnie stworzona do redystrybucji).

Uwagi użytkownika

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.
Niektóre części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii, informacji, materiałów i danych ("Komentarze") w obszarach strony internetowej. Zolmi Salon Software nie monitoruje, edytuje, publikuje lub przegląda Komentarze przed ich pojawieniem się na stronie internetowej i Komentarze nie odzwierciedlają poglądów lub opinii Zolmi Salon Software, jej agentów lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieszcza. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Zolmi Salon Software nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze lub za jakiekolwiek straty, koszty, odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane lub poniesione w wyniku użycia i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.
Zolmi Salon Software zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usunąć wszelkie komentarze, które uważa według własnego uznania za nieodpowiednie, obraźliwe lub w inny sposób naruszające niniejszy Regulamin.
Gwarantujesz i oświadczasz, że:
Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw własności osób trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów lub materiałów, które są naruszeniem prywatności.
Komentarze nie będą wykorzystywane do zabiegania lub promowania biznesu lub zwyczajów lub prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.
Niniejszym przyznajesz Zolmi Salon Software niewyłączną, wolną od tantiem licencję na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania Twoich komentarzy w dowolnej formie i wszystkich formatach lub mediach.
Hiperłącza do naszej zawartości

Następujące organizacje mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:
Agencje rządowe;
Wyszukiwarki internetowe;
Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów internetowych, którzy umieszczają nas w katalogu, mogą zamieścić link do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do stron internetowych innych firm znajdujących się na liście; oraz
Akredytowane Firmy Ogólnosystemowe z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej strony internetowej.
Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej pod warunkiem, że odnośnik ten (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.
Możemy rozważyć i zatwierdzić według własnego uznania inne prośby o link od następujących typów organizacji:
powszechnie znane źródła informacji konsumenckiej i/lub biznesowej, takie jak izby handlowe, American Automobile Association, AARP i Consumers Union;
witryny społecznościowe dot.com;
stowarzyszeń lub innych grup reprezentujących organizacje charytatywne, w tym stron poświęconych dobroczynności,
dystrybutorzy katalogów online;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe, których głównymi klientami są przedsiębiorstwa; oraz
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.
Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli stwierdzimy, że: (a) link nie odbije się niekorzystnie na nas lub naszych akredytowanych firmach (na przykład, stowarzyszenia handlowe lub inne organizacje reprezentujące z natury podejrzane rodzaje biznesu, takie jak możliwości pracy w domu, nie będą mogły linkować); (b)organizacja nie ma niezadowalającej historii z nami; (c) korzyści dla nas z widoczności związanej z hiperłączem przewyższają brak Zolmi Salon Software; oraz (d) gdy link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub jest w inny sposób zgodny z treścią redakcyjną w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misję organizacji.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, do publikacji lub do innych informacji na stronie internetowej tak długo, jak link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli są Państwo jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i są Państwo zainteresowani umieszczeniem linku na naszej stronie, muszą Państwo poinformować nas o tym wysyłając e-mail na adres privacy@belliata.com. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych (takich jak numer telefonu i/lub adres e-mail), jak również adresu URL Państwa strony, listy adresów URL, z których zamierzają Państwo linkować do naszej strony, oraz listy adresów URL na naszej stronie, do których chcieliby Państwo zamieścić link. Pozwól na 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej strony internetowej w następujący sposób:

Poprzez użycie naszej nazwy korporacyjnej; lub
Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów (adres internetowy), do którego prowadzi link; lub
Poprzez użycie jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej lub materiału, do którego prowadzi odnośnik, który ma sens w kontekście i formacie zawartości strony, na której znajduje się odnośnik.
Nie zezwala się na użycie logo lub innych elementów graficznych firmy (cname) w celu zamieszczenia linku bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

Iframes

Bez uprzedniej zgody i wyraźnego pisemnego zezwolenia nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych ani stosować innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści pojawiające się w witrynie internetowej użytkownika. Zgadzasz się zabezpieczyć i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z Twojej strony internetowej lub opartymi na niej. Żaden link (linki) nie może (nie mogą) pojawiać się na jakiejkolwiek stronie w Twojej witrynie lub w jakimkolwiek kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne pogwałcenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie i według własnego uznania usunięcia wszystkich lub poszczególnych linków do naszej strony internetowej. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia wszystkich linków do naszej strony internetowej na takie żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i polityki w zakresie linków w dowolnym momencie. Poprzez dalsze zamieszczanie linków na naszej stronie internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie tych warunków.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli uważasz, że jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub na stronie, do której prowadzi link, jest z jakiegokolwiek powodu nie do przyjęcia, możesz się z nami skontaktować w tej sprawie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieli obowiązku tego robić ani odpowiadać bezpośrednio Państwu.

Chociaż staramy się zapewnić, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki odnoszące się do naszej strony internetowej i korzystania z niej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do celu i / lub wykorzystania należytej staranności i umiejętności). Nic w tym zrzeczeniu się odpowiedzialności nie będzie:

ograniczać lub wyłączać naszej lub Państwa odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania;
ograniczy lub wyłączy naszą lub Państwa odpowiedzialność za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;
ograniczać lub wyłączać naszą lub Państwa odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
wyłączać jakiejkolwiek naszej lub Państwa odpowiedzialności, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie oraz w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności lub związane z przedmiotem niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.

W zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są świadczone bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Zolmi Salon Software jest marką dla:

Umov Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31/220
00-511 Warszawa
Polska